İş Yeri Kiralama İhalesi

Muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen, Mülkiyeti belediyemize ait, Aydıntepe Merkez, A.Yesevi Mah. Çaykara Cad. No:1 de ki Belediye Hizmet Binasının zemin katının ve 2. katındaki odaların işyeri olarak kiraya verilmesi için Belediye Başkanlığımızca, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde 45. Madde Açık Teklif artırma usulü ile yapılacaktır.

 

Kira Şartnamesi ve İş Yeri Kiralama İlanı eklerde sunulmuştur.