EVLİLİK BAŞVURUSUNDA GEREKEN  BELGELER

 1. RESİMLİ NÜFUS CÜZDANLARININ ASILLAR
 2. 5’ER ADET VESİKALIK FOTOĞRAF (ön cepheden çekilmiş ve kişilerin son halini gösterir  şekilde sivil  Kıyafetli yüzü açık ) 
 3. SAĞLIK RAPORU  (Sağlık raporu formu Memurluğumuzca doldurulacak resmi evrak alındıktan  sonra  gerekli testler  için Aile Hekimine başvurulacaktır) 

UYARILAR

 • Evlenecek kişiler müracaatta birlikte bulunacaklardır,
 • Evlenecek kişilerden birinin Talas’ta  ikame etmesi şarttır.
 •  17 yaşını doldurmuş 18 yaşını bitirmemiş  Bay ve Bayanın nikah yaptırabilmesi için başvuru sırasında anne ve baba nüfus cüzdanları  asılları ile birlikte rıza belgesi imzalamak üzere evlenecek çiftle hazır bulunacaklardır,
 • 16 yaşını bitirmiş 17 yaşını bitirmemiş  Bay ve Bayanın nikah yaptırabilmesi için mahkeme kararı gerekir,(Mahkeme kararının kesinleşmesi gerekir)
 • Boşanan veya eşi ölen kadının evlenebilmesi için boşanma veya ölüm tarihinden itibaren 300 gün  süre geçmesi gerekir. Bu süre dolmamış ise mahkeme kararı gerekir.Kararın kesinleşmesi şarttır.

YABANCI UYRUKLULARLA YAPILACAK OLAN  EVLENMELERDE İSTENİLEN BELGELER

 1. DOĞUM BELGESİ (Abstammungsurkunde)  (çok dilli onaylı değil ise yeninli tercüman Türkçe açıklamalı noter tasdikli olacaktır.Doğum belgesin de BEKAR-BOŞANMIŞ veya DUL diye yazması şarttır)
 2. İKAMETGAH BELGESİ  ( AUFENTHALTS/ MELDEBESCHEİNİGUNG ) (çok dilli değil ise YEMİNLİ Tercüman ,Türkçe açıklamalı , noter tasdikli olacaktır)
 3. EVLENEBİLİRLİK BELGESİ ( EHEFÖHİGKEİTSZEUGİS )  (Türk vatandaşı ile evlenmesine izin veren belge)Evlenebilirlik belgesi çok dilli değilse belge yeminli tercümana Türkçeye tercüme ettirilerek noter tastikli olacaktır.Evlilik anlaşması olmayan ülkeler ise Dışişleri Bakanlığımıza Apostile yapılacaktır.)
 4. NÜFUS CÜZDANI veya PASAPORT (Yeminli tercüman Türkçe açıklamalı noter tasdikli olacaktır.) Yabancı uyruklu vatandaşların medeni halini gösteren kısımlarında mutlaka bekar-boşanmış veya dul yazacaktır.
 5. BEŞ(5) ADET VESİKALIK  (ön cepheden çekilmiş son halini gösterir sivil fotoğraf)
 6. Yabancı uyruklu evlenecek kişi türkçe bilmiyorsa evlenme anında tercümanlık yapmak üzere Yeminli Tercüman bulunacaktır.